.
buty christian louboutin polska 3
Nr 115, ISSN: 1689-7102 Czwartek, 28 Styczeń 2021
Luksusowe torby Hermes Birkin made in france sklep polska   Luksusowe rezydencje na Karaibach Anguilla kupno sprzedaż lub wynajem

Top10tastes Portal produktów i usług luksusowych


I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Top10tastes.com gwarantuje Użytkownikom Portalu Top10tastes.com prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

  2. Top10tastes.com w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

  3. W ramach świadczenia niektórych Usług Top10tastes.com może zbierać i przetwarzać dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

  4. Top10tastes.com zastrzega, że może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

  5. Top10tastes.com może gromadzić informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.

  6. Top10tastes.com gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się wtedy, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

        a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.

        b. w postaci charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisów.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Top10tastes.com zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Top10tastes.com zgodnie z obowiązującym prawem.

  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Top10tastes.com, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Top10tastes.com

  4. Top10tastes.com zastrzega, że w przypadku zgłaszania Top10tastes.com problemów związanych z korzystaniem z Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Top10tastes.com do przechowywania kopii takiej korespondencji.


  5. Top10tastes.com zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.